Dec 27, 2018

Review: Makkal Nenjil M.G.R

Makkal Nenjil M.G.R Makkal Nenjil M.G.R by Tamil Virtual Academy
My rating: 4 of 5 stars

புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். பற்றிய விவரங்கள் குறைவு ஆனால் தமிழிற்காக படிக்கலாம். கலைமணி அவர்கள் ஒரு எண்ணக்கோவிலை படைத்து இருக்கிறார்

ஒரு சில வரிகள் கீழே தருகிறேன்

(1) கலையுலக மன்னாதி மன்னனாக விளங்கிய அவர், தான் நடித்த படங்களை எல்லாம் தமிழக மக்களுக்குரிய மாமல்ல புரத்து அறிவுரை ஓவியங்களாக, நீதி நெறிச் சிற்பங்களாக, வாழ்வியல் தத்துவக் கல்வெட்டுகளாக விட்டு விட்டு மறைந்தார்!

(2) சங்க காலம் முதல் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை, ஏழையாகப் பிறந்து, வளர்ந்து, வாழ்ந்து, உழைப்பால் உயர்ந்து, திரண்ட செல்வம் ஏந்தி, மக்களுக்காக சகல துறைகளிலும் அதை வாரி வழங்கும், ஒப்பாரும் மிக்காரு மற்ற முதலமைச்சராக வாழ்ந்த ஒரு சாதரான மனிதனை, தமிழ் இலக்கியங்களிலே மட்டுமல்ல - உலக இலக்கியங்களிலேகூட இருந்தால், உதாரணத்திற்கு காட்டுங்கள்!

(3) மன்னனா நான்? அல்லது அரச பரம்பரையா? கருவூலப் பணத்தை, நினைத்த நேரத்தில் எண்ணியபடி செலவழித்து, மண்ணுலகிலே அற்பதங்களை ஆற்றிட! எழுத்தை ஆட்சி புரிகின்ற ஓர் ஏழை நான்! என்னாலியன்ற ஓர் எண்ணக் கோயிலை, எனது சிந்தனைகளைக் கொட்டிக் குவித்துக் கண்ணீரோடு எழுதுகின்றேன்! அவ்வளவுதான்!


View all my reviews

Review: Woodcutter

Woodcutter Woodcutter by Shaun Baines
My rating: 4 of 5 stars

Dark and violent revenge story. Lots of gory scenes/plot.

View all my reviews

Dec 16, 2018

My MGR Books In Kindle Edition

Couple of years back when E Book started to take over the print books in sales I eagerly searched for MGR books, since I am a MGR fan. Then I came to know that not even one MGR book title is available in digital format.


MGR’s grandson MGCB Pradeep insisted that I should publish one book on Puratchi Thalaivar MGR in Amazon. And on his advise I published my blog posts from srimgr.com into book, I have now published four books in digital format and also in print book, all are published by Amazon Asia Pacific Holdings Limited.


The digital edition that is Kindle edition is available to download in India and worldwide, the print book is only available in France, UK and US, can be ordered in India, the shipping charges is 10 times of the book cost and it will be imported to our country.


Below are the books that are available in Amazon website under free to read and paid version.


A Close Encounter With God


cb_4


From the blurb : A book for MGR fans, their psychological expression of seeing MGR in person.


Link : Amazon.inGardener A Memoir #1 (MGR Book No.1)


gardener_a_memoir_new_cover


From the blurb: First part of memorial account of M.G.Ramachandran also known as MGR.


Link: Amazon.inGardener A Memoir #2 (MGR Book No.2)


part2_bc_sample2


From the blurb: The second part of MGR Memorial account consists of 8 chapters. Couple of chapters highlights his contribution and service to the people of Tamil Nadu in the capacity of Chief Minister. My personal account about the chartered plane arranged for Japan doctor Kanu. The legends on MGR's return from United States in 1985. A chapter from the sonnet LV of William Shakespeare and how the verses are relevant to MGR. The mammoth challenges and detailed information behind the success of Nutritious Meal scheme and Dindukal election victory of ADMK and coincidence of MGR's life and God Father character Vito Corleone.


Link : Amazon.in


Gardener A Memoir #1 & #2 (MGR Book No.3)


book_3_cover_kindle_edition


Link : Amazon.in


From the blurb : The memorial account of the philanthropist, actor and greatest human being MGR. 13 chapters highlighting his contribution and service to the people of Tamil Nadu in the capacity of Chief Minister. Never before known facts, similarities with other historical figures. My personal account about the chartered plane arranged for Japan doctor Kanu. The legends on MGR's return from United States in 1985. A chapter from the sonnet LV of William Shakespeare and how the verses are relevant to MGR. The mammoth challenges and detailed information behind the success of Nutritious Meal scheme and Dindukal election victory of ADMK and coincidence of MGR's life and God Father character Vito Corleone and secret of MGR's success.


All the above books can be read free using Kindle Unlimited.

Dec 9, 2018

James Bond: The Body

Like to thank Net galley giving me an opportunity to read and review this graphic Bond novel.

jb_body

A different take on James Bond, an action adventure in terms of Bond's body, brain, gut, heart, lungs and final chapter titled burial. Though each story looks unconnected but in the final chapter all the episodes are inter-connected.


Ales Kot (I don't know how to pronounce) is the author and have five illustrators for six plots. I liked the illustrations of Luca Casalanguida. I liked the issue #2 and #4, second issue, Bond interrogating a woman who had plans of killing the innocent people by lethal virus and issue four, without a weapon and badly wounded Bond meets a girl a writer in a solitary place.


A must comic collection for Bond fans.